Jak działają skanery 3D i ich różne zastosowania

Skanery 3D to urządzenia, które rejestrują trójwymiarowy kształt obiektu. Pracują, rzucając światło na obiekt, a następnie mierząc odległość między skanerem a obiektem. Informacje te są następnie wykorzystywane do stworzenia cyfrowego modelu 3D obiektu. Skanery 3D mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak inżynieria odwrotna, kontrola jakości i rzeczywistość wirtualna.

Jak działają skanery 3D?

Skanery 3D wykorzystują różnorodne technologie do uchwycenia trójwymiarowego kształtu obiektu. Najpopularniejszy typ skanera 3D wykorzystuje lasery do pomiaru odległości między skanerem a obiektem. Skanery te działają poprzez rzutowanie lasera na obiekt, a następnie mierzenie czasu potrzebnego na odbicie lasera. Informacje te są następnie wykorzystywane do stworzenia cyfrowego modelu 3D obiektu.

Inne typy skanerów 3D wykorzystują technologie, takie jak światło strukturalne, projekcja prążków i fotogrametria. Skanery światła strukturalnego działają, rzucając wzór światła na obiekt, a następnie mierząc, jak ten wzór jest zniekształcony. Skanery do projekcji prążków działają poprzez rzutowanie serii prążków na obiekt, a następnie mierzenie, jak te prążki są zdeformowane. Fotogrametria to technika wykorzystująca zdjęcia do tworzenia modeli 3D.

Zastosowania skanerów 3D

Skanery 3D mają szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i na uczelni. W przemyśle są powszechnie wykorzystywane do kontroli jakości, inżynierii odwrotnej i wirtualnej rzeczywistości. Kontrola jakości to proces zapewniający, że produkty spełniają określone standardy. Inżynieria odwrotna to proces rozbierania czegoś na części w celu zrozumienia, jak to działa, aby można go było powielać lub ulepszać. Rzeczywistość wirtualna to technologia, która umożliwia użytkownikom interakcję ze środowiskami generowanymi komputerowo w realistyczny sposób.

W środowisku akademickim skanery 3D są powszechnie wykorzystywane do celów badawczych, takich jak digitalizacja skamieniałości i badanie wzrostu roślin. Digitalizacja skamieniałości to proces tworzenia cyfrowych modeli 3D skamieniałości, aby można je było badać bez uszkadzania oryginałów. Badanie wzrostu roślin to proces wykorzystujący modele 3D roślin do badania ich wzrostu w czasie.

Skanery 3D to urządzenia, które rejestrują trójwymiarowy kształt obiektu za pomocą laserów lub innych technologii. Mają szeroki zakres zastosowań zarówno w przemyśle, jak i na uczelni, takich jak inżynieria odwrotna, kontrola jakości, rzeczywistość wirtualna, cyfryzacja skamieniałości i badanie wzrostu roślin.