Co oznaczają w obróbce CNC kody G i M?

CNC jak sama nazwa wskazuje, oznacza komputerowe sterowanie numeryczne. Proces ten to automatyczne sterowanie narzędziami obróbkowymi za pomocą komputera. Jednak to nie dzieje się tak po prostu; wymaga odpowiednio zakodowanej zaprogramowanej instrukcji.

Czym więc jest kod G? Co to jest kod M? A jak właściwie działa programowanie w kodzie G i M?

Oczywiście wątpliwości swoje rozwiejesz na kursie programowania maszyn CNC, a może masz już podstawy i taki kurs CNC przy Twoim zaawansowaniu wiedzy nie będzie konieczny? Zacznijmy od tego czym właściwie jest programowanie. Program to sekwencja kodów i danych, która mówi maszynie CNC, co ma robić. Zaprogramowane kody wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem w centrum obróbki CNC pozwalają na prawidłowe i powtarzalne wytwarzanie części. Podczas pracy maszyny CNC kod jest wyświetlany na monitorze operatora i przewija się, jest odczytywany i wykonywany przez maszynę.

Gkod to język programowania oprogramowania używany do sterowania maszyną CNC. Nawet przy złożonej obróbce CNC kod G jest napisany w prosty, logiczny sposób.

Po „G” następuje liczba, która jest poleceniem zmiany geometrii. Na przykład „G00” to polecenie szybkiego ruchu. Przesuwa narzędzie do geometrii części z maksymalną szybkością i jest zwykle używany do przesuwania narzędzia i części zbliży na odległość lub odwrotnie.

G-kod może powtarzać akcję w nieskończoność, dopóki nie zostanie zatrzymana. Typowym przykładem obróbki jest frezowanie czołowe, gdzie sekwencja pozycji jest wykorzystywana do obróbki konturu czołowego części.

Wszystkie te współrzędne w kodzie G pozwalają maszynie CNC na stałą wydajność, a także na elastyczność w produkcji różnych części.

Kod M organizator funkcji i on steruje różnymi funkcjami i zazwyczaj można je traktować jako niegeometryczne funkcje maszyny. Przykłady obejmują uruchamianie i zatrzymywanie obrotów wrzeciona, włączanie i wyłączanie chłodziwa, zmianę palet itp. Niektóre z tych funkcji mogą się różnić w zależności od konkretnej maszyny.

Podobnie jak kod G, kod M składa się z „M” i liczby. Jednak w przeciwieństwie do kodu G, kod M może być bardziej specyficzny dla różnych maszyn i można go bardziej dostosować. Oba typy są potrzebne, aby maszyna CNC spełniała swoje funkcje. https://mastern.pl/